Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Disse forretningsbetingelser gælder – medmindre andet er aftalt skriftligt – ved indgåelse af aftale om køb af ydelser og produkter fra hjertevarme.nu v. Janne M.B. Jensen, Vadet 4, 4660 Store Heddinge, hjertevarme.nu@outlook.com.

Afvikling, ændring og aflysning

Hjertevarme.nu har ret til, med 24 timers varsel, at ændre tidspunktet for købte workshops. Ændringer giver ikke ret til hel eller delvis tilbagebetaling af betalte beløb.

Hjertevarme.nu har ret til at aflyse købte workshops mod tilbagebetaling af den del af det betalte beløb, som dækker den/de aflyste worksho(s). Hjertevarme.nu kan vælge, men forpligter sig ikke til, at tilbyde erstatning den/de aflyste yworkshop(s) med nye efter nærmere aftale. Siger du ja til et evt. tilbud om workshop(s), har du ikke også ret til tilbagebetaling.

Du er selv ansvarlig for at møde op eller logge på, på de meddelte tider, og for at du har en velfungerende internet forbindelse, samt en aktiv e-mail konto med tilpassede spamfiltre. Du er selv ansvarlig for, at oplyse dine til enhver tid aktuelle telefonnumre og e-mail adresser. Oplysningerne skal gives skriftligt på ovennævnte e-mail adresse.

Betaling og betalingsbetingelser

Alle priser er i danske kroner (DKK) inkl. moms.

Ved kortbetaling er du selv ansvarlig for at give os besked, hvis du får nyt kort. Besked skal gives skriftligt på ovennævnte e-mail adresse.

Workshops skal betales fuldt ud ved aftalens indgåelse.

Ansvarsbegrænsning

Ethvert erstatningsansvar, som hjertevarme.nu og /eller Janne M. B. Jensen måtte pådrage sig i relation til de købte workshops er begrænset til direkte skade og tab. Hjertevarme.nu og /eller Janne M. B. Jensen skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar, og uanset om hjertevarme.nu og /eller Janne M. B. Jensen har handlet simpelt uagtsomt. Hjertevarme.nu’s og /eller Janne M. B. Jensens erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den workshop, som erstatningsansvaret vedrører.

Rettigheder

Hjertevarme.nu har alle rettigheder til afholdte workshops, hvad enten det er live, digitalt eller trykt materiale og workshop. Ved køb opnås alene en deltagelsesret til det købte. Deltagelsesretten er personlig. Det købte skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Det købte må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil det er købt, herunder må det købte særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med hjertevarme.nu’s virksomhed. Hjertevarme.nu’s og Janne M. B. Jensens navne må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse.

Datapolitik

Hjertevarme.nu indsamler kun de oplysninger om dig, som du selv afgiver i forbindelse med køb af workshops, eller tilmelding til nyhedsbrevet. Formålet med indsamlingen er at kunne gennemføre det køb/den levering, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Vi behandler dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med Persondatalovens regler. Dine oplysninger videregives ikke til tredjemand. Dine oplysninger bliver slettet, når det køb/den levering, de er blevet indsamlet til, endeligt afsluttes.